Östergarnslandets natursköna och tillgängliga stränder uppskattas av många och lockar allt fler boende och besökare på Gotland. Upplevelsen av ursprunglig natur, vidsträckta klapperstensstränder och fri havshorisont skänker rik och skön livskänsla. Inte sällan seglar havsörn majestätiskt över det ofta så fridfulla strandlandskapet. Intill den lilla strandvägen söder om Kuppen vid Herrvik ser man en naturligt välformad meterhög sten rest vid havet. Dess solitära placering gör nog att många lagt märke till den och kanske även närmare noterat den inhuggna inskriptionen med fartygskonturen. Den minner om att till just denna lilla strand på Gotland nådde en utlöpare av en av 1:a världskrigets många hårda sjöstrider.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den 2 juli 1981 restes minnesstenen på platsen, på dagen 66 år efter Albatrosshändelsen. Prosten Thure Westerström och Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening tog initiativ till detta minne. Harry Klingvall i Herrvik fann uppe på Kuppen bland enebuskarna en granitsten lämplig i storlek och form och med en slät sida. Med kran lyftes den upp på Åke Wahlgrens lastbil och de körde den till Slite Stenhuggeri där skulptören Bertil Nyström gjorde dess rena och prydliga inskription och fartygssiluett.

Kyrkorådet och Albatrosskommittén medverkade och Karl Paul bekostade minnesstenen. Karl Paul var ung besättningsman på Albatross och ville hugfästa minnet av stupade kamrater samt visa tacksamhet mot alla gotlänningar som bistått vid den ödesdigra händelsen. Flera gånger besökte han Gotland. Han avled i hög ålder ett par månader före stenens invigning.

Vid den lilla ceremonin på stranden invigningsdagen, ledd av prosten Westerström, var bland andra fyra personer med som var också på platsen vid räddningsaktionen den 2 juli 1915: Bertil Nyström, Helge Schwan, Karl Hejdström och Ivar Hjelm. Deltog gjorde också K. Klintström, J. Herlitz, G. Bodin, K. Karlsson, E. Rosvall, G. Rosvall, C. och A. och E. Gottberg, J. Pettersson, E. Vestberg, A. Norrby, K. Jacobsson, J. Österberg, V. Dahlbom, E. Siggelin, K. Pettersson och K. Hjelm, som framgår av en belöningslista.

Intill Östergarns kyrka invigdes vid en större ceremoni redan den 2 juli 1916 en högrest gravsten med alla de omkomnas namn.