Albatrossdagen

Albatrossdagen måndagen den andra juli firas traditionsenligt med samling vid minnesstenen söder om Kuppen kl. 08.00. Tal och musik. Tag med kaffekorg! Kransnedläggning på Östergarns Kyrkogård kl.11.00.

Museet öppet kl. 15-17.

Välkomna!

Årsmöte

Välkommen till Föreningen Albatrossmuseets årsmöte tisdagen den 27 mars klockan 18:00 i Skansen i Herrvik.
Efter att vi avnjutit ärtsoppa tar årsmötesförhandlingarna vid. Efter dessa håller  forskaren Mirja Arnshav från Sjöhistoriska museet ett föredrag under rubriken ”Albatross –  kulturarv och krigstidsminne”.

Anmäl er senast 24 mars till Sven Norberg på tel. 0498- 580 39 eller e-post sv.norberg@comhem.se.

2017 års verksamhetsberättelse: 2017 verksamhetsberättelse Albatross

Före årsmötet finns tillfälle att se hur långt föreningen kommit i arbetet med det nya blivande museet. Det står öppet kl 17:15 till 17:50. Välkommen!

Välkommen till höstens medlemskväll!

Albatrossvänner!
Hösten är här med blåst, regn, kyla och mörker.

Vi behöver träffa vänner och bekanta, äta något varmt, få kaffe
och kaka, köpa lotter och kanske vinna något. Vi i styrelsen vill också
berätta för er medlemmar vad som senast hänt i föreningen.

Ni är mycket välkomna till Skansen i Herrvik tisdagen den
14:e november klockan 18.00.

Efter kaffet får ni träffa Lennart Olofsson, Visby, skicklig modellbyggare.
Lennart kommer att berätta om sin hobby och visa något ur sin stora produktion.

För att inte koka för lite soppa, ber vi er anmäla deltagande till Sven Norberg,
telefon 0498-­‐58039 alternativt mail sv.norberg@comhem.se, senast söndag den
12 november. Kostnad för kvällen är 80 kronor.

Välkomna!
Styrelsen

Nytt medlemsbrev!

Hösten är här!
Albatrossmuseet kan se tillbaka på en sommar med många
besökare på museet.

Styrelsen gläds åt det stora intresse som möter föreningen.
Till hösten planerar vi en arbetsdag vid nya byggnaden i
Herrvik lördagen den 30:e september med start klockan 09.00.
Allmän uppsnyggning utomhus, målning av fönster mm.
Efter arbetet bjuder föreningen de arbetande på enkel
måltid på skolhuset. Välkomna!

Tillsammans med övriga kulturföreningar på Östergarnslandet
planerar vi att ordna en ny museirunda på eftermiddagen
lördagen den 4:e november.

Tisdagen den 14:e november håller föreningen höstmöte på
kvällen i Skansen Herrvik. Sedvanlig ärtsoppa med tillbehör.
Till kaffet berättar Lennart Olofsson om hur han  bygger fartygsmodeller.

Mer information om museirundan och höstmötet kommer, men boka
redan nu dagarna!

Bygget i Herrvik fortsätter med hjälp av Wisbygymnasiet och våra
frikostiga bidragsgivare och sponsorer. Det senaste stora stödet kommer
från Södertorgs Järn.

Bästar hälsningar
Styrelsen

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Kulturrunda på Östergarnslandet

Lördag den 5:e november arrangeras en Kulturrunda med museerna på
Östergarnslandet. Mellan kl. 12-16 är det öppet på Albatrossmuseet,
Hembygdsgården, Motormuseet och Båtsmanstorpet. Passa på att besöka våra
spännande museer! Vi arrangerar gemensamt tillsammans med Vuxenskolan.
Ett tips: Svante Hedins bok om Albatrosshändelsen är en utmärkt julgåva. Köp
den på stämman för bara 100 kronor.

Extra årsmöte

Extra föreningsstämma!
Föreningen Albatrossmuseet kallar till extra föreningsstämma tisdagen den 15:e november klockan 18.00 i Skansen, Herrvik.
Styrelsen önskar göra ett par tillägg till föreningens nuvarande stadgar, dels för att kunna föreslå hedersmedlemmar, dels
för att något bredda underlaget för vår verksamhet. Vi tror att en bredare grund kan göra det lättare att intressera sponsorer
för det fortsatta arbetet på vårt nya museum. Styrelsens förslag hittar du nedan.

Efter förhandlingarna serveras soppa med tillbehör och kaffe till ett pris av 80 kronor. Till kaffet kommer Christer Bruzelius
från Destination Gotland att berätta om de nya gotlandsfärjorna och om erfarenheter från sommarens färjetrafik. Anmälan
till måltiden senast 13 november till Sven Norberg, sv.norberg@comhem.se eller telefon 58039. Mycket välkomna! Styrelsen

§2 Föreningens syfte. Föreningen syftar att bevara, vårda, tillgängliggöra, visa samt utöka samlingarna av föremål och dokument
kring den tyska minkryssaren SMS Albatross, hennes besättning, fartygets strandning vid Östergarn den 2 juli 1915 samt dess vidare
historia inklusive det gotländska civilsamhällets engagemang och insatser. Föreningen skall även arbeta för att sprida kunskap om
maritim historia såväl militär som civil. Av särskild vikt är att intressera unga människor för föreningens arbete.

§3 Medlemskap. Varje enskild person, förening, företag eller organisation med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli
medlem. Efter förslag kan styrelsen föreslå ordinarie föreningsstämma att kalla förtjänt person till hedersmedlem. Hedersmedlem är
befriad från avgift och kan efter eget önskemål delta i föreningens verksamhet.