Händelsen uppmärksammades av Föreningen Albatrossmuseet genom en minnesdag.

Minnesdagen startade med att Sven Norberg höll tal vid Albatrosstenen.Rickard Wottle höll en gudstjänst i Östergarns kyrka som var fylld till sista plats. Anna Hoffstedt spelade cello. Efter gudstjänsten lades flera kransar och buketter på minnesstenen på kyrkogården.

Under lunchen på Katthammarsviks Rökeri hölls många tal och gåvor överlämnades, bland annat en flagga som tillhörde Albatross. Eftermiddagen fylldes av intressanta symposium.Dagen avslutades med en konsert i Östergarns Bygdegård där Gotlands Blåsarkvintett framförde musik från Östersjöländerna.

JanW-18

Minnesdagen startade med att Sven Norberg höll tal vid Albatrosstenen.

 

Albatross 780Albatross 783

Rickard Wottle höll en gudstjänst i Östergarns kyrka som var fylld till sista plats. Anna Hoffstedt spelade cello.

Albatross 791

Efter gudstjänsten lades flera kransar och buketter på minnesstenen på kyrkogården.

Albatross 799