Fotografier:
Hedin, Svante, Albatross – en händelse under första världskriget (Stockholm, Nya Vyer 2002)
samt fotografier tagna av föreningens medlemmar.

Texter:
Händelsen – Erik Hoffstedt
Albatrosstenen – Björn-Erik Lindblom

Litteratur:
Thiery, Erich, SMS Albatross (Visby, Gotlands Allehandas Tryckeri AB 1965)
Hedin, Svante, Albatross – en händelse under första världskriget (Stockholm, Nya Vyer 2002)
Albatross av Svante Hedin. GA-artikel 1981 07 03.

Denna hemsida är gjord av Per Rosén, Visby Web.

Logotyp: Bosse Carlgren