Albatrossvännner!
Vi har lagt ett märkligt år bakom oss. För ett år sedan kunde ingen ana vad år
2020 skulle medföra av lidande för enskilda människor och påfrestningar på
samhället. För vår förening fick stolta planer på färdigställande av nya museet i
Herrvik läggas på hyllan, årsmötet senarelades, inga medlemsmöten kunde
hållas och styrelsen arbetade mestadels via internet. Till all lycka kunde det
gamla museet hållas öppet i begränsad omfattning under sommaren.
Och nu 2021. Styrelsen hoppas kunna inviga Herrviksmuseet i sommar. Ett sätt
att nå målet är det samarbete föreningen inlett med Gotlands Museum.
Föreningen skall få hjälp och stöd att utforma lokalen till ett modernt och
hållbart museum kring albatrosshändelsen och samtidigt en träffpunkt i
Herrvik. Arbetet har påbörjats. Coronaviruset har emellertid hindrat fysiska, ack
så viktiga, möten i arbetsgruppen. Gunnar Vends, föreningens allkonstnär, har
börjat bygga montrar för att härbärgera föremål. Efterhand som de blir färdiga
kommer styrelsen att kalla till arbetsträffar onsdag förmiddag för att (inomhus i
god värme) måla montrar och lite snickerijobb. Kallelse kommer.
Så är det tid att påminna om årsavgiften. Sedvanliga 100 kronor, stödjande 200,
till föreningens bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280 stöder föreningens
arbete. Glöm inte att ange årsavgift 2021 och ditt namn.
Till sist: Sköt om er i kylan och God fortsättning år 2021!
Styrelsen/Erik Hoffsted