Albatrossvänner!
Sommaren står för dörren, en sommar som inte kommer att bli vad den brukar
vara på Gotland.
I vår förening är naturligtvis besvikelsen stor över den uppskjutna invigningen
av det nya museet i Herrvik.
Det gamla museet i Östergarns Bygdegård kommer därför att vara öppet under
tiden 29 juni-13 augusti mån- och torsdagar klockan 15-18. Passa på att besöka
museet! Fri entré.
Albatrossdagen den andra juli samlas vi som vanligt på stranden vid
minnesstenen söder om Kuppen klockan åtta på morgonen. Korta anföranden,
musik. Tag med kaffekorg och något att sitta på! Klockan 0900 hålls den
uppskjutna årsstämman i det nya museet i Herrvik. Endast stadgeenliga
förhandlingar. Ingen servering. Klockan 11 traditionell kransnedläggning vid
sjömansgraven på Östergarns Kyrkogård.
Av praktiska skäl kommer inte några tryckta handlingar att finnas utlagda vid
stämman. De har bifogats tidigare kallelse och finns med även denna gång.
Vi har gott om plats på alla mötesplatser den andra juli och vi tänker hålla de
fysiska avstånden.
Vid stämman finns möjlighet att erlägga årsavgiften 100 kronor, 200 för
stödjande medlemmar. Som tidigare är föreningens bankgiro 167-6782 och
Swish 123 056 2280 öppna för såväl årsavgifter som bidrag.
Detta medlemsbrev är sålunda den formella kallelsen till 2020 års stämma.
Välkomna den andra juli!
Styrelsen