På dagen 1 år efter att SMS Albatross sattes på grund, den 2 juli 1916, avtäcktes en gravsten högtidligen på kyrkogården vid Östergarns kyrka. På stenen finns namnen angivna på de i strid 29 dödade albatrossmännen. Örnen på stenen är en gåva av tyskar i Stockholm.

I striden dödades 27 av besättningen. 26 av de stupade tyska sjömännen begravdes på Östergarns kyrkogård, medan en besättningsman hade fallit överbord och inte kunde hittas. Ytterligare två besättningsmän avled under transport till Roma och begravdes på Björke kyrkogård.

Minnesstenen_1916