Välkommen som medlem i Föreningen Albatrossmuseet! Medlemsavgift: 100 kronor, stödjande medlem
200 kronor. Som stödjande medlem erhålles en årlig gåva.

Betala in valt belopp på bankgiro 167-6782. Ange namn och adress på inbetalningskortet. Vid internetbetalning går det bra att skicka e-post med adressuppgifter till hoffstedt@swipnet.se