Den 2 juli 1981 restes minnesstenen på platsen, på dagen 66 år efter Albatrosshändelsen. Prosten Thure Westerström och Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening tog initiativ till detta minne. Harry Klingvall i Herrvik fann uppe på Kuppen bland enebuskarna en granitsten lämplig i storlek och form och med en slät sida. Med kran lyftes den upp på Åke Wahlgrens lastbil och de körde den till Slite Stenhuggeri där skulptören Bertil Nyström gjorde dess rena och prydliga inskription och fartygssiluett.

Kyrkorådet och Albatrosskommittén medverkade och Karl Paul bekostade minnesstenen. Karl Paul var ung besättningsman på Albatross och ville hugfästa minnet av stupade kamrater samt visa tacksamhet mot alla gotlänningar som bistått vid den ödesdigra händelsen. Flera gånger besökte han Gotland. Han avled i hög ålder ett par månader före stenens invigning.

Vid den lilla ceremonin på stranden invigningsdagen, ledd av prosten Westerström, var bland andra fyra personer med som var också på platsen vid räddningsaktionen den 2 juli 1915: Bertil Nyström, Helge Schwan, Karl Hejdström och Ivar Hjelm. Deltog gjorde också K. Klintström, J. Herlitz, G. Bodin, K. Karlsson, E. Rosvall, G. Rosvall, C. och A. och E. Gottberg, J. Pettersson, E. Vestberg, A. Norrby, K. Jacobsson, J. Österberg, V. Dahlbom, E. Siggelin, K. Pettersson och K. Hjelm, som framgår av en belöningslista.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA