Ny museibyggnaden snart färdigt

Ett nytt museum är under uppförande i Herrviks Hamn. En sjöbod i Herrvik har införskaffats för ändamålet. Föreningen Albatrossmuseet tar tacksamt emot bidrag till det nya museet. I nuläget har ett betonggolv kommit på plats, innertaket är förstärkt med limträbalkar och ett vackert golv lagt däruppe. Inredningsarbetet har kommit långt, och de sista installationerna sker under våren 2019.

Historien om albatrossmännen och deras fartyg berättas i Albatrossmuseet i Östergarn på östra Gotland. Föreningen Albatrossmuseet vårdar samlingarna och minnet. Museet invigdes den 2 juli 1977 i Östergarns bygdegård med uppförstorade fotografier som bas. Sedan dess har många föremål och fotografier skänkts och görs så fortfarande, etthundra år efter händelsen. Vissa föremål togs tillvara redan på stranden den 2 juli 1915, andra har plockats upp av dykare från botten senare. Även gåvor från tacksamma tyskar efter besök i familjer, som mössband och signerade fotografier finns i museet. Flera besättningsmän tillverkade modeller av Albatross under interneringstiden och några av dem finns på museet.