Välkommen att besöka Albatrossmuseet!

Om du vill besöka museet, kontakta då Erik Hoffstedt på tel.nr. 0498-523 07 eller 070-982 38 50.

ÖSTERGARNS BYGDEGÅRD

Jacob Häggs väg 6

62368 Gotland

Historien om albatrossmännen och deras fartyg berättas i Albatrossmuseet i Östergarn på östra Gotland. Föreningen Albatrossmuseet vårdar samlingarna och minnet. Museet invigdes den 2 juli 1977 i Östergarns bygdegård med uppförstorade fotografier som bas. Sedan dess har många föremål och fotografier skänkts och görs så fortfarande, etthundra år efter händelsen. Vissa föremål togs tillvara redan på stranden den 2 juli 1915, andra har plockats upp av dykare från botten senare. Även gåvor från tacksamma tyskar efter besök i familjer, som mössband och signerade fotografier finns i museet. Flera besättningsmän tillverkade modeller av Albatross under interneringstiden och några av dem finns på museet.

Ett föremål med en spännande historia är den ryska granathylsan. På morgonen den 3 juli 1915 var en man och hans far ute på fiske. De såg något stå och guppa som en flaska i vattnet. De drog med möda upp föremålet och såg att det var en granathylsa från striden dagen innan. Deras fiskebåt hade länge behövt en extra bensintank, och genom att täta granathylsan och förse den med kranar för på- och avtappning fick den ny användning. Den gjorde tjänst i 35 år innan båten togs ur tjänst och drogs upp på land för att långsamt förenas med naturen. Tanken lades i ett magasin för att sedan komma till Albatrossmuseet.

I ämnesarkivet finns runt 20 000 handlingar.

Ett nytt museum är under planering. En sjöbod i Herrvik har införskaffats för ändamålet och förhoppningen är att det ska stå färdigt till 2018. Föreningen Albatrossmuseet tar tacksamt emot bidrag till det nya museet. I nuläget har ett betonggolv kommit på plats, innertaket är förstärkt med limträbalkar och ett vackert golv lagt däruppe. En dörr har kommit på plats på gaveln.