Albatrossvänner!

Nu är det invigt, museet i Herrvik. Över 50 personer, bidragsgivare,
arbetsmyror, samhällsföreträdare och andra intresserade samlades i
Herrvikshuset den andra juli. Tal av föreningens ordförande, tyska
ambassadören Christina Beinhoff och musik, allt under ledning av dagens
vakthavande Lars Danielson. Efter ceremonin vankades lunch för inbjudna i
Gammelgarns Bygdegård. Lunchen var en del i föreningens tack till
bidragsgivarna för stöd under de nio år byggprocessen pågått. Många tal hölls
och flera nya föremål överlämnades till museet.
I sommar håller museet öppet onsdagar kl. 11-15 och lördagar kl. 13-17. Under
Herrviksbesöket kan ni passa på att titta in hos grannarna i Motormuseet. I
stort samma öppettider.
Projektet att installera VA i huset och bygga färdigt toaletten fortsätter.
Hantverkare och grävare är vidtalade. Efterfrågan på deras tjänster är stor och
väntetiderna därefter. Finansiering och alla tillstånd är ordnade, arbetet bör bli
klart i höst.
Inför eftersommaren planeras en Kastalenkväll med sånger och musik från
havet samt deltagande i Riksantikvarieämbetets kulturarvsdagar någon dag
mellan 9-11 september. Årets tema är ”hållbarhet”. Mer härom i nästa
medlemsbrev.
Så en påminnelse till er som inte betalt årsavgiften för 2022. Det är inte för sent
att sända hundralappen till bankgiro 167-6782 alt. Swish 123 056 2280. Ange
årsavgift och namn på inbetalningen.
Skön sommar tillönskas av
Styrelsen