Uppförandet av den nya museibyggnaden har hittills möjliggjorts genom bidrag från ett antal sponsorer. Vi har emellertid lite kvar av arbetet, och ser gärna att kretsen av sponsorer utökas. För mer information, kontakta Erik Hoffstedt på telefon 0498-523 07 eller 070-982 38 50.