Albatrossvänner!
Våren är här! Inom vår förening arbetas det mycket, trots att det kanske inte
märks utåt. Det stora projektet är naturligtvis det nya museet i Herrvik.
Tillsammans med kunnigt folk från Gotlands Museum utformar vi utställningen.
Nya montrar, nya möjligheter till information i den nya lokalen skall ge våra
besökare en upplevelse av fartygets och albatrossmännens historia.
En viktig del av besöket i Herrvik är utsikten över de vatten Albatross beseglade
på sin sista resa. Från museet är utblicken god. Tyvärr har sikten störts av
kondens på rutorna, trots många goda råd och åtgärder. Vi har därför beslutat
att byta alla fönster mot havet till glaskassetter och på så sätt slippa immiga
fönster. Bytet kommer att kosta omkring 20 000 kronor. I kassetterna ingår UVfilter för att skydda samlingarna.
Med tanke på pandemin blir det ingen högtidlig invigning denna sommar i
Herrvik. Föreningen hoppas dock kunna hålla öppet i Herrvik i begränsad
omfattning i sommar. Följ hemsidan för information!
Albatrossdagen den andra juli högtidlighålls på vanligt sätt. Efter samlingen på
stranden kl. 08.00 håller föreningen ett försenat årsmöte klockan 09.00 troligen
i nya museet. Kallelse och handlingar kommer i ett senare utskick.
Till övervåningen ”klubbrummet” i Herrvik behövs några skåp – bokhyllor. På
grund av takets lutning begränsas höjden till 102 centimeter. Har ni sådana
möbler som inte används hör av er till Sven, sv.norberg02@gmail.com, eller
Erik, erik39.sigdes@gmail.com!
Så den sedvanliga påminnelsen om årsavgiften. Många, många har betalat,
dock inte alla. 100 kronor, för stödjande 200, till bankgiro 167-6782 eller swish
123 056 2280 så är saken ur världen.
Till sist. Håll avstånden och håll er friska. Det stundar bättre tider.