Albatrossvänner!

Så har vi lagt ännu en sommar bakom oss. För vår förening och museet har året hittills varit mycket framgångsrikt. Nästan 1000 personer har deltagit i föreningens aktiviteter eller besökt museet. Ett mycket bra resultat. Fortfarande återstår inbokade besök och andra arrangemang. Ett stort tack till de frivilliga guiderna som gjort det möjligt att hålla museet öppet.

Närmast planeras på onsdagen den sjätte september en föreläsning av Lars Kruthof från Länsmuseet klockan 19.00. Han kommer att berätta om Hansakatastrofen, ett ständigt aktuellt ämne. Välkomna till museet. Entré 100 kronor.

Sommarens föreläsningar har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Ideell Kulturallians. Föreläsningarna har hållit hög klass, trots detta har det varit svårt att locka åhörare. 15-20 personer är idealiskt och det bör vara målet för fortsatt verksamhet.

Under hösten kommer styrelsen att inbjuda till redan nämnt föredrag den sjätte september, öppethållande på kulturarvsdagen den 9:e samma månad, en arbetsdag i huset samt ett medlemsmöte på senhösten. Dessutom planerar vi engagera plåtslagare för att montera hängrännor och stuprör på byggnaden om ekonomin tillåter.

Ekonomin ja, bidrag stora som små är mycket välkomna till föreningens bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280.

Styrelsen

Albatrossmuseet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och Ideell Kulturallians.