Albatrossvänner!

Våren tonar bort och möts av försommarens grönska. Museet har redan haft
flera besök av grupper i olika storlek och flera är på gång. Alla besökare
upplever det nya museet som vackert och informativt.

Styrelsen arbetar vidare med planerna för invigningen den andra juli. Ett 40-tal
inbjudningar till bidragsgivare, hedersmedlemmar och officiella personer har
gått ut. Styrelsen väntar med spänning på anmälningar till festen. Programmet
blir som förutskickat med inledande kransnedläggning vid sjömansgraven kl.
10, invigning av museet kl. 11 och därefter lunch i Gammelgarns Bygdegård för
föreningens inbjudna gäster. Föreningens lokaler är för små för att bjuda in alla medlemmar. Ni skall veta att
styrelsen är mycket tacksam för ert stöd genom åren. Vi är ledsna att inte
kunna se er alla på högtiden.

För att försöka lösa problemet ordnas, som
tidigare nämnts, ett lotteri, där de som betalt årsavgiften 2022 före maj
månads utgång deltar. Tre vinster, vardera en inbjudan till
invigningsfestligheterna. Ni som vill vara med och inte betalat tidigare sänd 100
kronor till bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280. Glöm inte namn och
”årsavgift”. Vinnarna underrättas med personlig inbjudan, övriga i nästa
medlemsbrev.

För övrigt kan nämnas att arbete pågår med den blivande toaletten. Vi väntar
nu på grävare för vattenledningen.

I sommar har museet öppet onsdagar kl 11-15 och lördagar kl 13-17 i perioden
29 juni till 17 augusti, i princip samma tider som motormuseet. Välkomna att
besöka museerna i Herrvik. Fri entré på Albatrossmuseet