Hösten är här!
Albatrossmuseet kan se tillbaka på en sommar med många
besökare på museet.

Styrelsen gläds åt det stora intresse som möter föreningen.
Till hösten planerar vi en arbetsdag vid nya byggnaden i
Herrvik lördagen den 30:e september med start klockan 09.00.
Allmän uppsnyggning utomhus, målning av fönster mm.
Efter arbetet bjuder föreningen de arbetande på enkel
måltid på skolhuset. Välkomna!

Tillsammans med övriga kulturföreningar på Östergarnslandet
planerar vi att ordna en ny museirunda på eftermiddagen
lördagen den 4:e november.

Tisdagen den 14:e november håller föreningen höstmöte på
kvällen i Skansen Herrvik. Sedvanlig ärtsoppa med tillbehör.
Till kaffet berättar Lennart Olofsson om hur han  bygger fartygsmodeller.

Mer information om museirundan och höstmötet kommer, men boka
redan nu dagarna!

Bygget i Herrvik fortsätter med hjälp av Wisbygymnasiet och våra
frikostiga bidragsgivare och sponsorer. Det senaste stora stödet kommer
från Södertorgs Järn.

Bästar hälsningar
Styrelsen

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan