Årsstämman för Albatrossföreningen ägde rum den 23 mars i Skansken, Herrvik. Avtackninga av Sven och Kaidi som lämnar sina styrelseposter. Erik vart utnämnd till hedersmedlem. Kaffe och kaka avnjutades tillsammans med en föreläsning om fyrar runt Östersjön som hölls av Magnus Rietz.