Albatrossvänner!
Tiden börjar närma sig för föreningens årsstämma. Ni kallas nu att delta
tisdagen den 22:a mars klockan 18.00 i Skansen, Herrvik. Efter förhandlingarna
dricker vi kaffe och lyssnar till Magnus Rietz som berättar och visar bilder från
fyrar och fyrplatser runt Östersjön. Föreningen uppskattar om anmälan om
deltagande sker senast den 20:e mars till Sven Norberg tel. 58039 alternativt
sv.norberg02@gmail.com. Föreningen bjuder på kaffet, men utrymme finns för
frivilliga bidrag.

Föreningen står inför sista byggandet i Herrvik, anslutning till V/A-systemet och
inredning av en toalett i museet. Ett stort och viktigt projekt som kostar
mycket. För att komma igång inomhus måste det nuvarande förrådet tömmas.
Här finns omkring 100 kvadratmeter masonit. Denna har använts för att skydda
golvet under byggjobben. Masoniten skänks mot avhämtning. Hör av er till Erik
tel. 52307!

Styrelsen påminner om årsavgiften. Som vanligt 100 kronor för ordinarie, 200
kronor för stödjande medlem till bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280.
Glöm inte att ange namn och texten årsavgift! Det går även bra att betala på
stämman.
Välkomna den 22:a mars klockan 18.
Styrelsen