Planering firande 2 juli 2015, Föreningen Albatrossmuseet.
08.00 Samling vid strandningsplatsen. Medtag egen kaffekorg. Eventuellt
musik.
11.00 Minnesgudstjänst I Östergarns kyrka (Wottle). Musik. Därefter
kransnedläggning, tyske ambassadören, anhöriga, vid minnesstenen.
12.30 Lunch för inbjudna och intresserade.
14.00 16.00 Symposium kring händelsen i Östergarns Bygdegård. Externa
föreläsare.
19.00 Konsert med tidstypisk musik i Bygdegården, Gotlands Blåsarkvintett.
Museet i Östergarns Bygdegård öppet hela dagen.
Alla arrangemang är öppna och riktar sig till allmänheten. Deltagande
kostnadsfritt, förutom i lunchen och på kvällskonserten.