Albatrossvänner!
Det rådande influensaläget tvingar oss att flytta fram
föreningens årsstämma. Med andra ord, ingen stämma
tisdagen den 24 mars. Styrelsen återkommer med nytt
datum när situationen stabiliserats.
För övrigt kan noteras att huset i Herrvik är nästan
färdigt och att arbetet att inreda byggnaden påbörjats.
Som vanligt så här års en påminnelse om årsavgiften.
100 kronor för vanliga medlemmar 200 kronor för
stödjande. Bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280
välkomnar era avgifter.
Styrelsen