Albatrossvänner!
Hoppas ni alla mår bra och att ni lyckats undgå den farsot som drabbat världen.

Tyvärr tvingades vi flytta fram Albatrossföreningens årsstämma. Alla handlingar
är klara och via nätet har ni kunnat ta del av 2019 års verksamhetsberättelse
och ekonomiska redogörelse. Revisorerna har med godkännande granskat
räkenskaperna. Styrelsen genomförde den 31 mars ett digitalt möte då vi bland
annat beslutade att försöka hålla årsstämma den andra juni. Just nu verkar
detta datum alltför optimistiskt.

I Herrvik har den kontrollansvarige för bygget besiktigat och
dokumenterat. Han har lovat färdigställa sina handlingar så att vi kan få
byggprojektet godkänt och avslutat.

Styrelsen utarbetade under vintern planer för inflyttning i Herrvik under
försommaren och invigning av nya museet den andra juli. Sedan kom beslutet
att Almedalsveckan ställs in. Vår planering sprack, eftersom många av
hedersgästerna planerat kombinera Almedalsveckan och vår museiinvigning.

Styrelsen har därför tvingats flytta fram vår invigning ett år. Naturligtvis är
detta ett streck i räkningen, men vi ger inte slaget förlorat.
Inredningen av nya museet fortsätter, dock i något långsammare takt. Den
gamla lokalen i Östergarns Bygdegård skall vi försöka hålla öppen i sommar,
som tidigare år.

Årsstämma måste hållas, liksom minnet av 105-årsdagen av
Albatross strandning och kanske, om viruset tillåter, ses vi på ett medlemsmöte
under sensommaren. Styrelsen informerar om aktiviteterna.

Ur medlemsregistret inhämtas att bara 40 procent av medlemmarna har
betalat den årliga avgiften på 100 kronor. Föreningen behöver ert stöd nu!
Styrelsen ber er som ännu inte betalat att utnyttja föreningens bankgiro 167-
6782 eller swish 123 056 2280 för att erlägga årsavgiften.

Till sist, tvätta händerna, umgås på nätet eller telefon. Glöm inte era vänner!

Styrelsen