Albatrossvänner!
Kvällarna börjar mörkna och sommaren ebbar långsamt ut, en sommar som
bjudit på sol, värme, bad och mängder av gäster på Gotland.
Vid en försenad årsstämma på albatrossdagen den andra juli valdes Helen
Nordin till ordinarie ledamot och Nils Thalén till ersättare i styrelsen. I övrigt
fortsätter den tidigare besättningen. Styrelsens berättelser för 2020 godkändes
och ansvarsfrihet beviljades.

För vår förening har de senaste månaderna inneburit stora förändringar. Det
nya museet i Herrvik öppnades för besök den andra juli, trots att utställningen
ännu inte är färdigställd. Antalet besökare har fördubblats jämfört med tidigare
somrar, risken för virussmitta har inte hindrat de intresserade. Passa på att
göra ett besök i Herrvik! Till och med 14:e augusti är museet öppet onsdagar
klockan 11-15 och lördagar klockan 13-17. Fri entré!

Som traditionen bjuder arrangeras en kastalenkväll onsdagen 25:e augusti i
Kastalen vid Gammelgarns kyrka. Musik, sång och skrönor från havet med Björn
Franzén och Bengt Lingström. Vi börjar klockan 19.00. Inträde 80 kronor för
medlemmar 100 kronor för utomstående. Vid entrén finns möjlighet att erlägga
årsavgiften 100 kronor. Din avgift är viktig för föreningen. Kontanter eller swish
duger bra som betalningsmedel. Föranmälan till Sven Norberg 0498-580 39
eller sv.norberg02@gmail.com.

Till hösten kommer styrelsen att inbjuda till nya arbetsdagar för att färdigställa
museet.

Välkomna till Albatrossföreningens arrangemang. Besök Museet!
Styrelsen

Albatrossföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.