Albatrossvänner!
Sommarsäsongen är över. För museet har den varit mycket lyckad. Många
besökare har med stort intresse studerat föreningens samlingar. Museet är nu
öppet för visningar enligt överenskommelse per telefon 0498-52307.

Under hösten kommer styrelsen att kalla till nya arbetsdagar, en hel del
återstår att färdigställa i Herrvik.

Styrelsen påminner om ”Kastalenkvällen” onsdagen den 25:e augusti klockan
19.00 i Kastalen vid Gammelgarns kyrka. Musik och sång med Bengt Lingström
och Björn Franzén. Anmälan snarast till Sven Norberg telefon 0498-58039 eller
sv.norberg02@gmail.com. Entré 80:- för medlemmar, en hundring för andra.

Kulturarvsdagen lördagen den 11 september är museet öppet klockan 13-16.
Klockan 14.00 kåserar Lars Danielson över ämnet ”Flottan snart 500 år-några
kåserande nedslag”. Fritt inträde.

Välkomna till museet och föreningens arrangemang!
Styrelsen