Medlemsmöte

Albatrossvänner!
Styrelsen påminner om medlemsmötet tisdagen den 13:e november kl. 18.00 i Skansen, Herrvik.
Vi informerar hur ombyggnaden till det nya museet fortsätter. Tillsammans äter vi ärtsoppa med tillbehör.

Till kaffet berättar Annika Melin om Sigurd Melin, mannen som på ett dygn skapade ett sjukhus i
Roma för de tyska sjömän som skadats i striden 1915.

Anmälan till måltiden, som kostar 80 kronor, senast lördag den 10november till Sven Norberg,
tel. 580 39 alternativt sv.norberg@comhem.se.

Välkomna till Skansen den 13:e!

Styrelsen

Albatrossdagen

Albatrossdagen måndagen den andra juli firas traditionsenligt med samling vid minnesstenen söder om Kuppen kl. 08.00. Tal och musik. Tag med kaffekorg! Kransnedläggning på Östergarns Kyrkogård kl.11.00.

Museet öppet kl. 15-17.

Välkomna!

Årsmöte

Välkommen till Föreningen Albatrossmuseets årsmöte tisdagen den 27 mars klockan 18:00 i Skansen i Herrvik.
Efter att vi avnjutit ärtsoppa tar årsmötesförhandlingarna vid. Efter dessa håller  forskaren Mirja Arnshav från Sjöhistoriska museet ett föredrag under rubriken ”Albatross –  kulturarv och krigstidsminne”.

Anmäl er senast 24 mars till Sven Norberg på tel. 0498- 580 39 eller e-post sv.norberg@comhem.se.

2017 års verksamhetsberättelse: 2017 verksamhetsberättelse Albatross

Före årsmötet finns tillfälle att se hur långt föreningen kommit i arbetet med det nya blivande museet. Det står öppet kl 17:15 till 17:50. Välkommen!

Välkommen till höstens medlemskväll!

Albatrossvänner!
Hösten är här med blåst, regn, kyla och mörker.

Vi behöver träffa vänner och bekanta, äta något varmt, få kaffe
och kaka, köpa lotter och kanske vinna något. Vi i styrelsen vill också
berätta för er medlemmar vad som senast hänt i föreningen.

Ni är mycket välkomna till Skansen i Herrvik tisdagen den
14:e november klockan 18.00.

Efter kaffet får ni träffa Lennart Olofsson, Visby, skicklig modellbyggare.
Lennart kommer att berätta om sin hobby och visa något ur sin stora produktion.

För att inte koka för lite soppa, ber vi er anmäla deltagande till Sven Norberg,
telefon 0498-­‐58039 alternativt mail sv.norberg@comhem.se, senast söndag den
12 november. Kostnad för kvällen är 80 kronor.

Välkomna!
Styrelsen

Nytt medlemsbrev!

Hösten är här!
Albatrossmuseet kan se tillbaka på en sommar med många
besökare på museet.

Styrelsen gläds åt det stora intresse som möter föreningen.
Till hösten planerar vi en arbetsdag vid nya byggnaden i
Herrvik lördagen den 30:e september med start klockan 09.00.
Allmän uppsnyggning utomhus, målning av fönster mm.
Efter arbetet bjuder föreningen de arbetande på enkel
måltid på skolhuset. Välkomna!

Tillsammans med övriga kulturföreningar på Östergarnslandet
planerar vi att ordna en ny museirunda på eftermiddagen
lördagen den 4:e november.

Tisdagen den 14:e november håller föreningen höstmöte på
kvällen i Skansen Herrvik. Sedvanlig ärtsoppa med tillbehör.
Till kaffet berättar Lennart Olofsson om hur han  bygger fartygsmodeller.

Mer information om museirundan och höstmötet kommer, men boka
redan nu dagarna!

Bygget i Herrvik fortsätter med hjälp av Wisbygymnasiet och våra
frikostiga bidragsgivare och sponsorer. Det senaste stora stödet kommer
från Södertorgs Järn.

Bästar hälsningar
Styrelsen

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan