20200728
Albatrossvänner!
Denna märkliga sommar går in på slutvarvet. För föreningen är naturligtvis den
av corona framskjutna invigningen av nya lokalen i Herrvik en stor missräkning.
Nu är siktet inriktat på andra juli 2021 i stället.

Årets Albatrossdag högtidlighölls som brukligt med samling vid stranden i ottan
och kransnedläggning vid sjömansgraven senare under dagen. Vi höll lagom
avstånd och förvånansvärt många deltog i minnesdagen.

Museet är öppet mån- och torsdagar klockan 15-18 till och med 13 augusti. Vi
har hittills haft fler besökare än förväntat. Nya föremål har tillkommit. Passa på
att besöka museet och se senaste gåvan, en magnifik målning av Erik Olsson
föreställande Albatross under insegling mot Gotland.

Tidigare år har föreningen arrangerat ”Kastalenkväll” i mitten av augusti.
Minnesrika aftnar med musik, kultur, skämt och allvar i skön blandning. I år
överger vi Kastalen i Gammelgarn. Tyvärr är det omöjligt att hålla de avstånd
som anbefalles. I stället inbjuder föreningen till Herrvikskväll tisdagen den 18:e augusti
klockan 19.00 i nya museet i Herrrvik. Sjöingenjör Helen Nordin berättar om
sina erfarenheter från byggandet av de nya gotlandsfärjorna i Kina. Styrelsen
kommer även att informera inför hösten. Välkomna! Förfriskningar serveras.
Entré 60 kronor, kontant eller swish.

Föreningens medlemsbrev brukar avrundas med påminnelse om årsavgiften.
Fortfarande finns medlemmar som inte betalat. 100 kronor till bankgiro 167-
6782 eller swish 123 056 2280 så är den skulden ur världen. Ange namn och
medlemsavgift på betalningen!

Sensommarhälsningar, Styrelsen