Albatrossvänner!
En påminnelse om medlemsmötet tisdagen den 18:e augusti i Nya Museet i
Herrvik. Klockan 19.00 kommer Helen Nordin att berätta om sina erfarenheter
från byggandet av de nya färjorna i Kina. Entré 60 kronor, kontant eller swish.
På grund av pandemin begränsar vi antalet besökare till högst 25 personer. Då
kan vi hålla rimliga avstånd.
Välkomna!
Styrelsen