Albatrossvänner!
Inget har blivit som planerat detta virusdrabbade år!
Inom Albatrossföreningens styrelse har vi arbetet vidare, främst med sikte på
att kunna öppna i Herrvik kommande sommar. Byggnaden är i princip klar,
frånsett det blivande toalettrummet och en del mindre arbeten. I dagarna
byter vi tre stora trasiga glasrutor mot havet till exempel. Självklart vill
styrelsen också installera vatten och avlopp, med det är en fråga om pengar
som föreningen saknar idag. Styrelsen har överlagt med företrädare för
Fornsalen kring inredning av nya museilokalen. Föreningen har fått en offert
som skall penetreras in i minsta detalj före ett beslut.

Vi har haft två arbetsdagar under hösten. Jobbargänget demonterade de
trasiga glasrutorna och Sven satte dörrfoder runt toalettdörren. Arbetsdag
nummer två ägnades åt fönsterrengöring och Kaidi röjde runt huset.

Styrelsen inbjuder till ny arbetsdag

Lördagen den 14 november kl. 09.00. Vi skall då
bygga montrar för de plåtar från Albatross som för närvarande vilar på golvet i
gamla museet. Hemmasnickare, målare, ja alla arbetssugna är välkomna. Varm
korv, kaffe och Kaidis goda kaka utlovas. För att beräkna skaffningen anmäl
deltagande till Sven Norberg, tel. 58039 alt. sv.norberg@comhem.se.

Till följd av pandemin har styrelsen beslutat att inställa det planerade
höstmötet den 17 november. Planer på deltagande i Herrviks Julmarknad har
också skrotats, enär marknaden ställts in.

Årsavgiften medlemmar 2020
Omkring 60% av föreningens medlemmar har erlagt årsavgiften. Det är inte för
sent att skicka hundralappen till bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280.
Glöm inte avsändarnamn och ”årsavgift 2020” i meddelanderutan! Är du
osäker om betalning redan skett rådgör med Sven Norberg! Samma konto
välkomnar även gåvor till föreningen. Ert stöd är en förutsättning för styrelsens
arbete!

Så till sist, håll avstånden (dock inte till Albatrossföreningen!) och sköt om er.
Erik Hoffstedt
Ordförande