Albatrossvänner!
Denna sommar blir olik! Föreningen kommer att hålla museet i Östergarns
Bygdegård öppet mån- och torsdagar klockan 15-18 under tiden 29 juni till 13
augusti. Välkomna att besöka samlingarna! Fri entré. Vi håller på avstånden och
tillåter högst fem besökare samtidigt i lokalen.
Den andra juli, Albatrossdagen, samlas vi som förr om åren klockan åtta på
morgonen vid minnesstenen på strandningsplatsen söder om Kuppen.
Trumpetmusik (Rikard Flemström) och anförande (Lars Danielson) står bland
annat på programmet. Tag med kaffekorg, njut av dess innehåll och samvaron!
Gott om plats, ingen trängsel här.
Klockan nio samma dag försenat årsmöte i nya museibyggnaden i Herrvik. Vi
möblerar med tomrum mellan stolarna.
Efter årsmötet klockan 11 kransnedläggning vid sjömansgraven på Östergarns
Kyrkogård. Tysklands försvarsattaché lägger kransen. Musik.
Föreningen går balansgång. Vi vill visa samlingarna och leva upp till
traditionerna utan att äventyra någons hälsa.
Arbete att inreda nya museet fortsätter. Ett samarbete har inletts med
Länsmuseet i Visby som bistår med experthjälp. Till hösten börjar Gunnar
Vends bygga montrar, som vi sedan skall måla och inreda med ljus och ljud.
Fortfarande väntar kassören på en del medlemsavgifter. 100 kronor till
bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280 stärker föreningen. Möjlighet att
betala kontant kommer att finnas vid aktiviteterna den andra juli.
Styrelsen