Medlemsbrev augusti

Albatrossvänner!

Så har vi lagt ännu en sommar bakom oss. För vår förening och museet har året hittills varit mycket framgångsrikt. Nästan 1000 personer har deltagit i föreningens aktiviteter eller besökt museet. Ett mycket bra resultat. Fortfarande återstår inbokade besök och andra arrangemang. Ett stort tack till de frivilliga guiderna som gjort det möjligt att hålla museet öppet.

Närmast planeras på onsdagen den sjätte september en föreläsning av Lars Kruthof från Länsmuseet klockan 19.00. Han kommer att berätta om Hansakatastrofen, ett ständigt aktuellt ämne. Välkomna till museet. Entré 100 kronor.

Sommarens föreläsningar har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Ideell Kulturallians. Föreläsningarna har hållit hög klass, trots detta har det varit svårt att locka åhörare. 15-20 personer är idealiskt och det bör vara målet för fortsatt verksamhet.

Under hösten kommer styrelsen att inbjuda till redan nämnt föredrag den sjätte september, öppethållande på kulturarvsdagen den 9:e samma månad, en arbetsdag i huset samt ett medlemsmöte på senhösten. Dessutom planerar vi engagera plåtslagare för att montera hängrännor och stuprör på byggnaden om ekonomin tillåter.

Ekonomin ja, bidrag stora som små är mycket välkomna till föreningens bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280.

Styrelsen

Albatrossmuseet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och Ideell Kulturallians.

Medlemsbrev 230621

C:\Users\Erik\Desktop\Skärmklipp.JPG

2023-06-21

Albatrossvänner! 

Sommaren är här. Det betyder full aktivitet på föreningens museum. Inomhus är det nystädat och utanför är den gamla ryska minan på plats. Där finns också en skön utebänk, gjord och skänkt av Kalle Norrby. 

Museet hålls öppet onsdagar kl. 11-15 samt lördagar kl. 13-17 i perioden 28/6-16/8. Extra öppet söndagen den andra juli k. 14-17 samt lördagen 26 augusti kl. 13-17. Besök museet, inträdet är fritt! Flera nya föremål har tillförts.  

I sommar kommer föreningen försöksvis under namnet ”Sommarkväll på museet” att ordna föreläsning eller konsert några söndagar klockan 19.00 i samarbete med Ideell Kulturallians. Inträdet här 100 kronor kontant eller swish. Enkel förfriskning ingår. I början av september berättar Lars Kruthoff om ”Hansakatastrofen”. Datum ej klart.

Söndag 2:a juli (albatrossdagen ) Mirja Arnshav ”Om Flyktingbåtar”.                                     

Söndag 9:e juli Matilda Hoffstedt ”Heidelberg och koldioxid”. 

Söndag 23 juli Eugen Charysczah  ”Havsbotten vid Nordstream”. 

Söndag 6:e augusti Arne Ekman ”Astronomi”. 

Onsdag 16:e augusti konsert med Trio Anna ”Både klassiskt och folkton”

Albatrossdagen den andra juli firas på vanligt sätt med samling klockan 08.00 vid minnesstenen söder om Herrvik. Musik, tal av Lars Danielson. Tag med kaffekorg och stol! Kransnedläggning på Östergarns Kyrkogård av Tysklands försvarsattaché klockan 10.00. 

Fortfarande väntar vi på några årsavgifter. Du som inte betalat, 100 kronor till bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280 så stödjer du föreningen. Glöm inte namn och ”årsavgift”. 

Styrelsen 

Albatrossmuseet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Medlemsbrev maj 2023

Albatrossvänner!

Våren är snart förbi och sommaren med mängder av aktiviteter närmar sig. Vår förening fick vid årsstämman i slutet av mars delvis ny styrelse. Vid rodret sitter som tidigare Erik Hoffstedt, vice ordförande är Åke Lindström, sekreterare Helen Nordin. Övriga i besättningen är Lars Danielson och Bengt Klingvall. Ersättare är Christina Gustafsson och Markus Selin.

Föreningen och museets arbete håller på att glida in i en ny fas. Museibyggnaden är färdig. Nu gäller det att hålla entusiasmen uppe i den vardagliga verksamheten med visningar och gruppbesök. Sommarens program är lagt. Albatrossmuseet och Motormuseet har i princip samma öppettider, onsdagar klockan 11-15, lördagar klockan 13-17 från 28 juni till 16 augusti. Albatrossdagen den andra juli planerar vi fira på sedvanligt sätt med morgonsamling på strandningsplatsen klockan 08, kransnedläggning på Östergarns Kyrkogård och eventuellt en kvällsaktivitet i museet. Fri entré på museets ordinarie öppettider, men en slant i sparbössan eller via swish hjälper föreningen att jobba vidare.

Fortfarande får samlingarna nya föremål. Vid årsstämman överlämnades en träpyts, förmodligen en detalj i brandberedskapen ombord SMS Albatross. Utanför byggnaden står en ny utemöbel byggd och skänkt av Kalle Norrby. Här kan man pusta ut efter museibesöket. Stort tack till alla våra givare.Museet behöver ert stöd. Lördagen den tredje juni med start klockan 09.00 planeras arbetsdag vid museet. Vi städar ute och inne och försöker placera den gamla ryska minan som följde med vid flytten från Bygdegården. Alla är välkomna. Tag med spett och spade och röjsåg! Föreningen bjuder på enkel lunch.

Så gäller det medlemsavgiften. Fortfarande saknas betalning från flera medlemmar. Hundralappen från dig är både ekonomiskt men även moraliskt stöd i föreningsarbetet. Bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280 välkomnar. Ange namn och ändamål!

Styrelsen

Albatrossmuseet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

20230523

Medlemsbrev augusti

Albatrossvänner!

Så har vi snart lagt sommaren år 2022 bakom oss, en sommar som varit
händelserik för vår förening. Museiinvigning och rekordantal med besökare i
Herrvik är några av höjdpunkterna.

Arbetet inom föreningen går vidare. Det sista delprojektet, toaletten, i
museiombyggnaden har påbörjats. Katthammarsviks Åkeri kommer att lägga
ned ledningar för VA, mattläggare fixar golv och väggar, rörmokare är inbokad
och elektrikern skall slutföra sitt jobb, så är även detta projekt i hamn.

Museet har säsongens sista ordinarie öppethållande onsdagen den 17 augusti
klockan 11-15. Missa inte möjligheterna att se samlingarna!

Tisdagen den 30 augusti kl. 19.00 är det sedvanlig Kastalenkväll med sång och
musik i Kastalen vid Gammelgarns Kyrka. Bengt Lingström och Björn Franzén
underhåller. Lokalen rymmer max 30 personer, så kom i tid! Entré för
medlemmar 100 kronor, kontant eller swish.

Lördagen 10 september, under Riksantikvarieämbetets kulturarvsdagar, håller
museet öppet kl. 13-16. Klockan 14.00 berättar Björn Håkansson om ”Herrvik i
gamla tider”. Fri entré.

Välkomna till museet och arrangemangen!

Medlemsbrev juli

Albatrossvänner!

Nu är det invigt, museet i Herrvik. Över 50 personer, bidragsgivare,
arbetsmyror, samhällsföreträdare och andra intresserade samlades i
Herrvikshuset den andra juli. Tal av föreningens ordförande, tyska
ambassadören Christina Beinhoff och musik, allt under ledning av dagens
vakthavande Lars Danielson. Efter ceremonin vankades lunch för inbjudna i
Gammelgarns Bygdegård. Lunchen var en del i föreningens tack till
bidragsgivarna för stöd under de nio år byggprocessen pågått. Många tal hölls
och flera nya föremål överlämnades till museet.
I sommar håller museet öppet onsdagar kl. 11-15 och lördagar kl. 13-17. Under
Herrviksbesöket kan ni passa på att titta in hos grannarna i Motormuseet. I
stort samma öppettider.
Projektet att installera VA i huset och bygga färdigt toaletten fortsätter.
Hantverkare och grävare är vidtalade. Efterfrågan på deras tjänster är stor och
väntetiderna därefter. Finansiering och alla tillstånd är ordnade, arbetet bör bli
klart i höst.
Inför eftersommaren planeras en Kastalenkväll med sånger och musik från
havet samt deltagande i Riksantikvarieämbetets kulturarvsdagar någon dag
mellan 9-11 september. Årets tema är ”hållbarhet”. Mer härom i nästa
medlemsbrev.
Så en påminnelse till er som inte betalt årsavgiften för 2022. Det är inte för sent
att sända hundralappen till bankgiro 167-6782 alt. Swish 123 056 2280. Ange
årsavgift och namn på inbetalningen.
Skön sommar tillönskas av
Styrelsen

Medlemsbrev Albatross

Albatrossvänner!

Sommaren är här. Inom föreningen förbereder vi oss för besökssäsongen.
Museet kommer att vara öppet onsdagar kl.11-15 samt lördagar kl. 13-17 i
perioden 29 juni-17 augusti. Som tidigare är det fri entré. Öppettiderna är i
stort samma som hos våra grannar Motormuseet. Passa på att besöka oss båda
under vistelsen i Herrvik! Har man tur kanske den gamla räddningskryssaren
”Adolf Bratt” är på gång i hamnen också.

Museet är inte färdigt och skall egentligen aldrig bli det. Vi ser det som en
levande organism. Nya föremål skall förhoppningsvis tillföras liksom nya
berättelser. Tyvärr kan vi inte ta den planerade toaletten i bruk till sommaren.
Alla tillstånd är på plats och finansieringen är ordnad. Vi väntar på grävare och
hantverkare, vilka är överlupna med arbete.

Intresset bland våra bidragsgivare och stöttepelare inför invigningen den andra
juli är mycket stort. Ett femtiotal personer är anmälda. Ambassadör,
landshövding, skeppsredare och många andra planerar delta. Som brukligt
inleder vi dagen redan kl. 08.00 med samling vid strandningsplatsen. Jan Åberg,
föreningens vice ordförande talar, Jan Bergquist spelar trumpetmusik. Tag med
kaffekorg! Kl. 10.00 är det kransnedläggning på Östergarns Kyrkogård, även här
med tal och musik. Kl.11.00 högtidlig invigning i museet. Lokalen är fullbokad.
Styrelsen anser det viktigt att visa sponsorer och arbetsmyror vad som
åstadkommits. Hav dock tröst! Museet är ert medlemmar. Ni är välkomna att
besöka det framöver.
Tre medlemmar vann i lotteriet om platser vid invigningen, Karin AlbertsNordgren, Bengt Klingvall och Robert Värild. Grattis!

På gång är en anvisningsskylt vid vägen för museerna, Kastalenkväll i augusti
och Kulturarvsdagen i september…

Vi ses i sommar hoppas
Styrelsen

Medlemsbrev Maj

Albatrossvänner!

Våren tonar bort och möts av försommarens grönska. Museet har redan haft
flera besök av grupper i olika storlek och flera är på gång. Alla besökare
upplever det nya museet som vackert och informativt.

Styrelsen arbetar vidare med planerna för invigningen den andra juli. Ett 40-tal
inbjudningar till bidragsgivare, hedersmedlemmar och officiella personer har
gått ut. Styrelsen väntar med spänning på anmälningar till festen. Programmet
blir som förutskickat med inledande kransnedläggning vid sjömansgraven kl.
10, invigning av museet kl. 11 och därefter lunch i Gammelgarns Bygdegård för
föreningens inbjudna gäster. Föreningens lokaler är för små för att bjuda in alla medlemmar. Ni skall veta att
styrelsen är mycket tacksam för ert stöd genom åren. Vi är ledsna att inte
kunna se er alla på högtiden.

För att försöka lösa problemet ordnas, som
tidigare nämnts, ett lotteri, där de som betalt årsavgiften 2022 före maj
månads utgång deltar. Tre vinster, vardera en inbjudan till
invigningsfestligheterna. Ni som vill vara med och inte betalat tidigare sänd 100
kronor till bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280. Glöm inte namn och
”årsavgift”. Vinnarna underrättas med personlig inbjudan, övriga i nästa
medlemsbrev.

För övrigt kan nämnas att arbete pågår med den blivande toaletten. Vi väntar
nu på grävare för vattenledningen.

I sommar har museet öppet onsdagar kl 11-15 och lördagar kl 13-17 i perioden
29 juni till 17 augusti, i princip samma tider som motormuseet. Välkomna att
besöka museerna i Herrvik. Fri entré på Albatrossmuseet