Medlemsbrev Juni 2020

Albatrossvänner!
Denna sommar blir olik! Föreningen kommer att hålla museet i Östergarns
Bygdegård öppet mån- och torsdagar klockan 15-18 under tiden 29 juni till 13
augusti. Välkomna att besöka samlingarna! Fri entré. Vi håller på avstånden och
tillåter högst fem besökare samtidigt i lokalen.
Den andra juli, Albatrossdagen, samlas vi som förr om åren klockan åtta på
morgonen vid minnesstenen på strandningsplatsen söder om Kuppen.
Trumpetmusik (Rikard Flemström) och anförande (Lars Danielson) står bland
annat på programmet. Tag med kaffekorg, njut av dess innehåll och samvaron!
Gott om plats, ingen trängsel här.
Klockan nio samma dag försenat årsmöte i nya museibyggnaden i Herrvik. Vi
möblerar med tomrum mellan stolarna.
Efter årsmötet klockan 11 kransnedläggning vid sjömansgraven på Östergarns
Kyrkogård. Tysklands försvarsattaché lägger kransen. Musik.
Föreningen går balansgång. Vi vill visa samlingarna och leva upp till
traditionerna utan att äventyra någons hälsa.
Arbete att inreda nya museet fortsätter. Ett samarbete har inletts med
Länsmuseet i Visby som bistår med experthjälp. Till hösten börjar Gunnar
Vends bygga montrar, som vi sedan skall måla och inreda med ljus och ljud.
Fortfarande väntar kassören på en del medlemsavgifter. 100 kronor till
bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280 stärker föreningen. Möjlighet att
betala kontant kommer att finnas vid aktiviteterna den andra juli.
Styrelsen

Medlemsbrev maj 2020

Albatrossvänner!
Sommaren står för dörren, en sommar som inte kommer att bli vad den brukar
vara på Gotland.
I vår förening är naturligtvis besvikelsen stor över den uppskjutna invigningen
av det nya museet i Herrvik.
Det gamla museet i Östergarns Bygdegård kommer därför att vara öppet under
tiden 29 juni-13 augusti mån- och torsdagar klockan 15-18. Passa på att besöka
museet! Fri entré.
Albatrossdagen den andra juli samlas vi som vanligt på stranden vid
minnesstenen söder om Kuppen klockan åtta på morgonen. Korta anföranden,
musik. Tag med kaffekorg och något att sitta på! Klockan 0900 hålls den
uppskjutna årsstämman i det nya museet i Herrvik. Endast stadgeenliga
förhandlingar. Ingen servering. Klockan 11 traditionell kransnedläggning vid
sjömansgraven på Östergarns Kyrkogård.
Av praktiska skäl kommer inte några tryckta handlingar att finnas utlagda vid
stämman. De har bifogats tidigare kallelse och finns med även denna gång.
Vi har gott om plats på alla mötesplatser den andra juli och vi tänker hålla de
fysiska avstånden.
Vid stämman finns möjlighet att erlägga årsavgiften 100 kronor, 200 för
stödjande medlemmar. Som tidigare är föreningens bankgiro 167-6782 och
Swish 123 056 2280 öppna för såväl årsavgifter som bidrag.
Detta medlemsbrev är sålunda den formella kallelsen till 2020 års stämma.
Välkomna den andra juli!
Styrelsen

Albatrossvänner!

Albatrossvänner!
Hoppas ni alla mår bra och att ni lyckats undgå den farsot som drabbat världen.

Tyvärr tvingades vi flytta fram Albatrossföreningens årsstämma. Alla handlingar
är klara och via nätet har ni kunnat ta del av 2019 års verksamhetsberättelse
och ekonomiska redogörelse. Revisorerna har med godkännande granskat
räkenskaperna. Styrelsen genomförde den 31 mars ett digitalt möte då vi bland
annat beslutade att försöka hålla årsstämma den andra juni. Just nu verkar
detta datum alltför optimistiskt.

I Herrvik har den kontrollansvarige för bygget besiktigat och
dokumenterat. Han har lovat färdigställa sina handlingar så att vi kan få
byggprojektet godkänt och avslutat.

Styrelsen utarbetade under vintern planer för inflyttning i Herrvik under
försommaren och invigning av nya museet den andra juli. Sedan kom beslutet
att Almedalsveckan ställs in. Vår planering sprack, eftersom många av
hedersgästerna planerat kombinera Almedalsveckan och vår museiinvigning.

Styrelsen har därför tvingats flytta fram vår invigning ett år. Naturligtvis är
detta ett streck i räkningen, men vi ger inte slaget förlorat.
Inredningen av nya museet fortsätter, dock i något långsammare takt. Den
gamla lokalen i Östergarns Bygdegård skall vi försöka hålla öppen i sommar,
som tidigare år.

Årsstämma måste hållas, liksom minnet av 105-årsdagen av
Albatross strandning och kanske, om viruset tillåter, ses vi på ett medlemsmöte
under sensommaren. Styrelsen informerar om aktiviteterna.

Ur medlemsregistret inhämtas att bara 40 procent av medlemmarna har
betalat den årliga avgiften på 100 kronor. Föreningen behöver ert stöd nu!
Styrelsen ber er som ännu inte betalat att utnyttja föreningens bankgiro 167-
6782 eller swish 123 056 2280 för att erlägga årsavgiften.

Till sist, tvätta händerna, umgås på nätet eller telefon. Glöm inte era vänner!

Styrelsen

Inställd årsstämma 24 mars

Albatrossvänner!
Det rådande influensaläget tvingar oss att flytta fram
föreningens årsstämma. Med andra ord, ingen stämma
tisdagen den 24 mars. Styrelsen återkommer med nytt
datum när situationen stabiliserats.
För övrigt kan noteras att huset i Herrvik är nästan
färdigt och att arbetet att inreda byggnaden påbörjats.
Som vanligt så här års en påminnelse om årsavgiften.
100 kronor för vanliga medlemmar 200 kronor för
stödjande. Bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280
välkomnar era avgifter.
Styrelsen

Arbetsdag den 12 Februari & Årsmöte 24 Mars

Albatrossvänner!

Hur känns det att köra en professionell
golvrengöringsmaskin? Chansen finns att pröva på onsdagen
den 12:e februari från klockan 10.00. Då förbereds golvet i
nya museet i Herrvik. Föreningen kommer att inbjuda till ytterligare en arbetsdag
före årsmötet. Då gäller det att ytbehandla betonggolvet.

Föreningen håller årsmöte tisdagen den 24 mars klockan
18.00 i Skansen, Herrvik. Efter mötet sedvanlig ärtsoppa,
lotteri och föredrag.  Separat program med ytterligare information kommer i
början av mars.

Välkomna till våra aktiviteter!
Styrelsen

Medlemsmöte 2019

Tisdagen den 19:e november klockan 18.00 inbjuder föreningen till det numera traditionella höstmötet!

Vi samlas i Skansen, Herrvik. Ärtsoppa med tillbehör, kaffe och kaka står på matsedeln. Lotteri med fina vinster, bland annat flera sjöfartsböcker donerade av Björn Sandberg. Till kaffet berättar Pierre Wilson, Slite, om Kustbevakningens verksamhet. 80 kronor för hela kvällen, måltidsavgiften betalas kontant på plats.

Anmäl deltagande senast lördag 16 november till: Sven Norberg: tel 58039 alt. sv.norberg@comhem.se.

Före mötet finns möjlighet att besöka det nya museet nere i Herrvik klockan 17.30-18.00.

Varmt välkomna till höstmötet!

 

Medlemsmöte

Albatrossvänner!
Styrelsen påminner om medlemsmötet tisdagen den 13:e november kl. 18.00 i Skansen, Herrvik.
Vi informerar hur ombyggnaden till det nya museet fortsätter. Tillsammans äter vi ärtsoppa med tillbehör.

Till kaffet berättar Annika Melin om Sigurd Melin, mannen som på ett dygn skapade ett sjukhus i
Roma för de tyska sjömän som skadats i striden 1915.

Anmälan till måltiden, som kostar 80 kronor, senast lördag den 10november till Sven Norberg,
tel. 580 39 alternativt sv.norberg@comhem.se.

Välkomna till Skansen den 13:e!

Styrelsen