Årsstämma 22 mars 2022

Årsstämman för Albatrossföreningen ägde rum den 23 mars i Skansken, Herrvik. Avtackninga av Sven och Kaidi som lämnar sina styrelseposter. Erik vart utnämnd till hedersmedlem. Kaffe och kaka avnjutades tillsammans med en föreläsning om fyrar runt Östersjön som hölls av Magnus Rietz.

Kallelse till årsstämma i Föreningen Albatrossmuseet

Albatrossvänner!
Tiden börjar närma sig för föreningens årsstämma. Ni kallas nu att delta
tisdagen den 22:a mars klockan 18.00 i Skansen, Herrvik. Efter förhandlingarna
dricker vi kaffe och lyssnar till Magnus Rietz som berättar och visar bilder från
fyrar och fyrplatser runt Östersjön. Föreningen uppskattar om anmälan om
deltagande sker senast den 20:e mars till Sven Norberg tel. 58039 alternativt
sv.norberg02@gmail.com. Föreningen bjuder på kaffet, men utrymme finns för
frivilliga bidrag.

Föreningen står inför sista byggandet i Herrvik, anslutning till V/A-systemet och
inredning av en toalett i museet. Ett stort och viktigt projekt som kostar
mycket. För att komma igång inomhus måste det nuvarande förrådet tömmas.
Här finns omkring 100 kvadratmeter masonit. Denna har använts för att skydda
golvet under byggjobben. Masoniten skänks mot avhämtning. Hör av er till Erik
tel. 52307!

Styrelsen påminner om årsavgiften. Som vanligt 100 kronor för ordinarie, 200
kronor för stödjande medlem till bankgiro 167-6782 eller Swish 123 056 2280.
Glöm inte att ange namn och texten årsavgift! Det går även bra att betala på
stämman.
Välkomna den 22:a mars klockan 18.
Styrelsen

Hösten erbjuder medlemsmöte och öppet museeum höstlovsveckan!

Albatrossvänner!

Äntligen kan vi träffas igen på ett medlemsmöte. Tisdagen den 16:e november
klockan 18.00 är det dags. Vår vanliga mötesplats Skansen i Herrvik är under
reparation. Denna gång har föreningen bokat Östergarns Bygdegård för
sammankomsten. Som vanligt äter vi ärtsoppa med tillbehör. Spännande lotteri
utlovas. Till kaffet berättar Magnus Rietz om fyrar och visar magnifika bilder
från olika fyrplatser. Anmälan för deltagande till Sven Norberg, telefon 58039
alternativt sv.norberg02@gmail.com. Sista anmälningsdag söndag 14:e
november. Kostnad 100 kronor för medlemmar i albatrossföreningen och
motormuseet i Herrvik, övriga intresserade betalar 120 kronor. För alla gäller
kontant eller swish. På ett sätt känns det rimligt att mötet hålls i Bygdegården. 1976 flyttade
albatrossamlingarna in i huset. Nu i oktober tömde föreningen de två rummen
på övervåningen på de sista föremålen. Många minnen från de gångna åren
finns emellertid kvar.

Föreningens nya museum har sedan öppnandet i juli lockat mängder av
besökare, trots att allt ännu inte är färdigt. Under sommaren har museet haft
fasta öppettider, nu under den kalla årstiden kan grupper ta kontakt med
ordföranden tel. 52307 för att beställa visningar. Under höstlovsveckan håller vi
öppet onsdag 3:e november kl. 11-15 samt söndag 7:e nov. klockan 12-15.
Välkomna att besöka museet!
Väl mött den 16:e på kvällen och i museet!
För styrelsen
Erik Hoffstedt, ordförande

Missa inte vad som händer i föreningen i höst!

Albatrossvänner!
Sommarsäsongen är över. För museet har den varit mycket lyckad. Många
besökare har med stort intresse studerat föreningens samlingar. Museet är nu
öppet för visningar enligt överenskommelse per telefon 0498-52307.

Under hösten kommer styrelsen att kalla till nya arbetsdagar, en hel del
återstår att färdigställa i Herrvik.

Styrelsen påminner om ”Kastalenkvällen” onsdagen den 25:e augusti klockan
19.00 i Kastalen vid Gammelgarns kyrka. Musik och sång med Bengt Lingström
och Björn Franzén. Anmälan snarast till Sven Norberg telefon 0498-58039 eller
sv.norberg02@gmail.com. Entré 80:- för medlemmar, en hundring för andra.

Kulturarvsdagen lördagen den 11 september är museet öppet klockan 13-16.
Klockan 14.00 kåserar Lars Danielson över ämnet ”Flottan snart 500 år-några
kåserande nedslag”. Fritt inträde.

Välkomna till museet och föreningens arrangemang!
Styrelsen

Medlemsbrev Augusti

Albatrossvänner!
Kvällarna börjar mörkna och sommaren ebbar långsamt ut, en sommar som
bjudit på sol, värme, bad och mängder av gäster på Gotland.
Vid en försenad årsstämma på albatrossdagen den andra juli valdes Helen
Nordin till ordinarie ledamot och Nils Thalén till ersättare i styrelsen. I övrigt
fortsätter den tidigare besättningen. Styrelsens berättelser för 2020 godkändes
och ansvarsfrihet beviljades.

För vår förening har de senaste månaderna inneburit stora förändringar. Det
nya museet i Herrvik öppnades för besök den andra juli, trots att utställningen
ännu inte är färdigställd. Antalet besökare har fördubblats jämfört med tidigare
somrar, risken för virussmitta har inte hindrat de intresserade. Passa på att
göra ett besök i Herrvik! Till och med 14:e augusti är museet öppet onsdagar
klockan 11-15 och lördagar klockan 13-17. Fri entré!

Som traditionen bjuder arrangeras en kastalenkväll onsdagen 25:e augusti i
Kastalen vid Gammelgarns kyrka. Musik, sång och skrönor från havet med Björn
Franzén och Bengt Lingström. Vi börjar klockan 19.00. Inträde 80 kronor för
medlemmar 100 kronor för utomstående. Vid entrén finns möjlighet att erlägga
årsavgiften 100 kronor. Din avgift är viktig för föreningen. Kontanter eller swish
duger bra som betalningsmedel. Föranmälan till Sven Norberg 0498-580 39
eller sv.norberg02@gmail.com.

Till hösten kommer styrelsen att inbjuda till nya arbetsdagar för att färdigställa
museet.

Välkomna till Albatrossföreningens arrangemang. Besök Museet!
Styrelsen

Albatrossföreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsbrev Juli

Albatrossvänner!
Sommaren står i högflor, värmen över land och vatten lockar till bad och uteliv.
För ett par veckor sedan avslutade vännerna från Gotlands Museum sin del av
Herrviksprojektet. Mycket är nu färdigt, ännu återstår att fylla montrarna med
föremål och arrangera belysning. Trots detta har styrelsen beslutat hålla öppet
för besökare onsdagar kl. 11-15 och lördagar kl. 13-17. Ingen entréavgift.
Besök museet! Instruktiva ”vepor” berättar historien kring Albatross. I en
lyssnarstation kan man höra ett ögonvittne till händelsen. Utsikten över det
vatten där Albatross seglade 1915 är magnifik.
Det försenade årsmötet den andra juli, efter högtiden vid strandningsplatsen,
gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Helen Nordin valdes på två till
styrelsen samt omvaldes Lars Danielson och ordföranden.
Styrelsen arbetar vidare framför allt med museet. Den 25 augusti planeras den
traditionella ”Kastalenkvällen” i Kastalen vid Gammelgarns kyrka. Musik och
skrönor från hav och kust i sensommarkvällen med Bengt Lingström och Björn
Franzén. Boka in kvällen, mer info kommer.
Fortfarande saknar kassören årsavgiften från några medlemmar. Föreningen
behöver ert stöd. 100 kronor till bankgiro 167-6782 eller swish 123 056 2280.
Möjlighet finns att testa uppdraget som museiguide. Är du intresserad hör av
dig till ordföranden: erik39.sigdes@gmail.com.
Sköt om er i sommar, tänk på smittorisken!
Styrelsen

Museet i Herrvik Öppet!

Museet i Herrvik håller öppet i sommar!

Öppet onsdagar 11:00-15:00 & lördagar 13:00-17:00

Hitta till museet: 57.42306459327069, 18.914559821496663. Ligger nere i Herrviks hamn. Ner för backen och första vänster – förbi motormuseet så ligger det på högersida.

Medlemsbrev april 2021

Albatrossvänner!
Våren är här! Inom vår förening arbetas det mycket, trots att det kanske inte
märks utåt. Det stora projektet är naturligtvis det nya museet i Herrvik.
Tillsammans med kunnigt folk från Gotlands Museum utformar vi utställningen.
Nya montrar, nya möjligheter till information i den nya lokalen skall ge våra
besökare en upplevelse av fartygets och albatrossmännens historia.
En viktig del av besöket i Herrvik är utsikten över de vatten Albatross beseglade
på sin sista resa. Från museet är utblicken god. Tyvärr har sikten störts av
kondens på rutorna, trots många goda råd och åtgärder. Vi har därför beslutat
att byta alla fönster mot havet till glaskassetter och på så sätt slippa immiga
fönster. Bytet kommer att kosta omkring 20 000 kronor. I kassetterna ingår UVfilter för att skydda samlingarna.
Med tanke på pandemin blir det ingen högtidlig invigning denna sommar i
Herrvik. Föreningen hoppas dock kunna hålla öppet i Herrvik i begränsad
omfattning i sommar. Följ hemsidan för information!
Albatrossdagen den andra juli högtidlighålls på vanligt sätt. Efter samlingen på
stranden kl. 08.00 håller föreningen ett försenat årsmöte klockan 09.00 troligen
i nya museet. Kallelse och handlingar kommer i ett senare utskick.
Till övervåningen ”klubbrummet” i Herrvik behövs några skåp – bokhyllor. På
grund av takets lutning begränsas höjden till 102 centimeter. Har ni sådana
möbler som inte används hör av er till Sven, sv.norberg02@gmail.com, eller
Erik, erik39.sigdes@gmail.com!
Så den sedvanliga påminnelsen om årsavgiften. Många, många har betalat,
dock inte alla. 100 kronor, för stödjande 200, till bankgiro 167-6782 eller swish
123 056 2280 så är saken ur världen.
Till sist. Håll avstånden och håll er friska. Det stundar bättre tider.